“อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ” เก็บหุ้น GENCO เพิ่ม รวมถือเกิน 10%

“อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ของ GENCO สอยหุ้นอีก 1.33% รวมถือ 10.17%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO โดย นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.33% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง จากข้อมูลภาพรวมผู้ถือหุ้น ล่าสุด ณ วันที่ 14 มี.ค.2562 พบว่า นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ของ GENCO ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 84,249,600 หุ้น หรือ 7.51%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กระทรวงอุตสาหกรรม 150,000,000 13.37
2. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ 84,249,600 7.51
3. นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ 51,852,863 4.62
4. น.ส.นันทกาญจน์ ทองประพาฬ 49,480,595 4.41
5. น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 37,804,000 3.37

ที่มา : ตลท.

คำค้น