สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BTS มูลค่าสูงสุด 244 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BTS มูลค่าสูงสุด 244 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BTS 1 20,000,000 244,000 12.2
KBANK-F 2 176,820 33,773 191
ESSO 1 2,500,000 27,250 10.9
BBL-F 1 100,000 20,050 200.5
BEAUTY
3 3,900,000 16,536 4.24
SIRI 1 8,000,000 11,280 1.41
BDMS 1 255,100 6,473 25.38
S5013C1909D 2 4,000,000 2,352 0.59
BLAND 1 1,000,000 1,680 1.68