BGRIM ร่วมฉลองครบรอบ30ปี จังหวัดฟูเยี้ยน

BGRIM ร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบ 30 ปี จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และ คณะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครบรอบ 30 ปี จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าว BGRIM ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย Phu Yen TTP ในสัดส่วน 80% ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA) กับ Electricity of  Vietnam (EVN)

คำค้น