บลจ.ทิสโก้ ทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีนถึงเป้า 5% ใน 16 วัน

บลจ.ทิสโก้ ทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีนถึงเป้า 5% ใน 16 วัน

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทิสโก้  เปิดเผยว่า จากความเชี่ยวชาญในการจับจังหวะการลงทุนของ บลจ.ทิสโก้ ล่าสุดสามารถบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #3  (TCHT5M3) ถึงเป้าหมาย 5% มีมูลค่า NAV เท่ากับ 10.5289 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  โดยใช้ระยะเวลาบริหารเพียง 16 วัน นับจากวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันจัดตั้งกองทุน ถือเป็นกองทุนที่ถึงเป้าหมายเป็นกองทุนที่สามของปีนี้ และเป็นทริกเกอร์ฟันด์ลำดับที่ 102 ที่บลจ.ทิสโก้บริหารให้ถึงเป้าหมาย จากทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศที่ออกโดย บลจ.ทิสโก้จำนวนทั้งหมด 130 กองทุน

“ในช่วงที่บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนนี้ เป็นช่วงที่นักลงทุนส่วนใหญ่กังวลว่าสงครามการค้าจะทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับลงอีก แต่จากการพิจารณาของบลจ.ทิสโก้มองว่าตลาดหุ้นรับรู้ข่าวร้ายไปมากแล้ว อีกทั้งมั่นใจว่ารัฐบาลจีนจะไม่ยอมให้เศรษฐกิจทรุดตัวจากปัญหาสงครามการค้า และเตรียมออกมาตรการทั้งการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุดก็เป็นไปตามที่บลจ.ทิสโก้คาดการณ์ไว้ เพราะรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ (RRR) มาตรการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ

โดยหลังจากนี้หลายบริษัทน่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งจะหนุนให้ตลาดหุ้นจีนเติบโตได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นจีนเองก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น H-shares ในไตรมาสที่ 1/2562 ก็ออกมาดีกว่าที่คาด” นายสาห์รัชกล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บลจ.ทิสโก้ออกทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 130 กองทุน กองทุนที่ถึงเป้าหมายและเลิกโครงการแล้ว 102 กองทุนในจำนวนนี้ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 74 กองทุนและถึงเป้าหมายนอกกำหนดเวลาการลงทุน 28 กองทุน ส่วนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 28 กองทุนนั้น ยังอยู่ในระหว่างลงทุนเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 8 กองทุน ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน