สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TISCO-F มูลค่าสูงสุด 69.16 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TISCO-F มูลค่าสูงสุด 69.16 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TISCO-F 1 732,800 69,158 94.38
SKR 1 1,400,000 6,720 4.8
TLGF 1 177,200 4,022 22.7
KTC13C1909A
1 11,000,000 3,493 0.32
AOT 1 41,000 3,044 74.25
S5013P1909D 2 4,000,000 2,354 0.59
IEC <NP, NC> 1 20,000,000 200 0.01