สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 33 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 33 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
FTREIT
1 2,000,000 33,000 16.5
CPTGF 1 2,000,000 28,000 14
GVREIT 1 1,000,000 17,400 17.4
CPNREIT 1 500,000 15,875 31.75
SHREIT 1 2,000,000 15,200 7.6
IEC <NP, NC> 5 44,686,700 447 0.01
KBANK-F 2 44 8 187.9