สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BANPU มูลค่าสูงสุด 354.27 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BANPU มูลค่าสูงสุด 354.27 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BANPU 1 24,100,000 354,270 14.7
COL-F 1 12,029,200 264,642 22
MIPF 1 10,000,000 190,000 19
KTB
1 8,000,000 154,400 19.3
PSH 1 4,700,000 101,990 21.7
BBL
1 385,000 75,845 197
LH 1 5,000,000 55,500 11.1
TCAP 1 800,000 45,800 57.25
FTREIT 1 2,000,000 33,000 16.5
WP 1 5,200,000 30,680 5.9
WHA 1 6,000,000 28,080 4.68
CPTGF 1 2,000,000 28,000 14
LPN 1 2,300,000 18,055 7.85
WHART
1 1,000,000 17,700 17.7
MJD 1 5,000,000 17,500 3.5
GVREIT 1 1,000,000 17,400 17.4
CPNREIT 1 500,000 15,875 31.75
SHREIT 1 2,000,000 15,200 7.6
AP 1 1,700,000 13,770 8.1
MAJOR
1 357,200 10,136 28.38
S5013C1909D 2 8,000,000 4,324 0.54
CBG 1 42,700 3,493 81.81
PTT-F 1 66,000 3,176 48.12
CPN 1 41,300 3,067 74.25
SPI 1 44,500 3,015 67.75
IEC <NP, NC> 26 188,131,100 1,881 0.01
ESSO 1 133,800 1,418 10.6
IVL 1 21,700 949 43.75
KBANK-F 2 44 8 187.9