สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) HANA มูลค่าสูงสุด 145.08 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) HANA มูลค่าสูงสุด 145.08 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
HANA 3 5,322,900 145,084 27.26
AOT 2 1,500,000 110,625 73.75
SCC 1 220,000 101,640 462
BCH 1 4,000,000 64,200 16.05
TOA-F 1 1,200,000 46,950 39.12
FTREIT 1 2,000,000 34,000 17
WHART 1 1,000,000 17,700 17.7
CPTGF
1 1,000,000 14,100 14.1
TOA 1 300,000 11,775 39.25
S5013C1909D 2 8,000,000 4,074 0.51
STHAI <NP, NC> 1 50,000,000 1,000 0.02
IEC <NP, NC> 4 29,190,000 292 0.01