SQ จับมือ Golden Lake ตั้งบ.ร่วมทุนพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินในเมียนมา

SQ จับมือ Golden Lake ตั้งบ.ร่วมทุนพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินในเมียนมา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ เปิดเผยว่า แจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อรับสิทธิในกำรพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทานต่อไป

ทั้งนี้ เป้าหมายในระยะแรกของบริษัทร่วมทุนคือ การส่งออกถ่านหินเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการนอกประเทศเมียนมา ในขณะเดียวกับที่บริษัทจะรับจ้างดำเนินงานขุดขนดินและถ่านหินจากบริษัทร่วมทุน โดยในระยะต่อไปบริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียดในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

คำค้น