สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 215.12 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 215.12 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 2,451,500 215,119 87.75
SGP 3 14,900,000 151,980 10.2
CPNREIT 2 4,598,100 151,737 33
BTS 1 10,000,000 126,000 12.6
CBG 1 1,000,000 75,000 75
SCB 2 525,100 73,120 139.25
PTT 1 1,500,000 72,766 48.51
AOT 1 800,000 59,267 74.08
KBANK 1 270,400 51,173 189.25
TFFIF
1 3,506,400 44,882 12.8
BH
1 253,000 44,275 175
KBANK-F
2 229,887 43,389 188.74
BEM 2 3,188,200 35,070 11
MJD
2 10,000,000 34,000 3.4
WHART
1 1,544,500 26,411 17.1
TOP 5 285,700 20,222 70.78
SPRC 1 1,577,400 15,774 10
FTREIT 1 789,100 13,336 16.9
PLANB 1 1,500,000 12,750 8.5
MAKRO 1 300,000 12,000 40
CPTGF 1 800,000 11,280 14.1
TMB 1 4,500,000 8,730 1.94
AEONTS 2 30,800 7,092 230.27
AEONTS-F 2 22,200 5,106 230
S5013C1909D 4 8,000,000 4,798 0.6
TRUE
1 600,000 3,540 5.9
KTC 1 83,800 3,499 41.75
IVL 1 66,500 2,810 42.25
STHAI <NP, NC> 1 10,000,000 100 0.01
TAE 1 20,000 82 4.1
ICHI 1 10,000 72 7.2
SPALI-F 1 3,000 70 23.4