สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TLGF มูลค่าสูงสุด 198.95 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TLGF มูลค่าสูงสุด 198.95 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TLGF 1 8,650,000 198,950 23
IMPACT 1 200,000 5,375 26.88
SRIPANWA 1 300,000 3,480 11.6
AEONTS-F 1 5,000 1,135 227
KBANK-F
1 44 8 187.5