สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TLGF มูลค่าสูงสุด 198.95 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TLGF มูลค่าสูงสุด 198.95 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TLGF 1 8,650,000 198,950 23
ALUCON 2 715,100 120,137 168
BLISS <NP, NC> 7 530,000,000 100,700 0.19
DTAC 1 1,292,100 70,904 54.88
AOT
2 791,000 58,524 73.99
BBL-F 4 225,200 44,533 197.75
PLAT 1 5,000,000 35,000 7
BDMS 4 1,400,000 34,395 24.57
PTT 1 412,100 19,832 48.12
GVREIT 1 800,000 14,080 17.6
SIRI 1 6,000,000 8,940 1.49
IMPACT 1 200,000 5,375 26.88
SRIPANWA
1 300,000 3,480 11.6
AEONTS-F 1 5,000 1,135 227
COM7 1 13,000 307 23.6
KBANK-F 1 44 8 187.5