สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SPF มูลค่าสูงสุด 70.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SPF มูลค่าสูงสุด 70.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SPF 2 3,000,000 70,500 23.5
TOA-F 1 1,500,000 60,938 40.62
STEC 1 1,800,000 47,250 26.25
GVREIT 1 2,000,000 34,400 17.2
PTT 1 406,600 19,364 47.62
IMPACT
1 687,900 16,716 24.3
TKN 1 1,200,000 10,680 8.9
DTAC13C1908A 1 12,500,000 4,500 0.36
KBANK-F 1 32 6 187