บลจ.ทหารไทย เล็งเพิ่มทุนกอง “TMB-ES-GCORE” เป็น 4 พันลบ.

บลจ.ทหารไทย เล็งเพิ่มทุนกองทุนทีเอ็มบี อีสท์สปริง “Global Core Equity” อีก 2 พันลบ. เป็น 4 พันลบ. รองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต

นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า บริษัทขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต รวมทั้งรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นต่างประเทศทั่วโลก โดยขอเพิ่มทุนอีก 2,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท

การขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ในระยะเวลาเพียงช่วงสิ้นสุดช่วง IPO ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของเราในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลักที่ต้องการกระจายการลงทุนทั่วโลก ด้วยการนำ Big Data และเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง machine learning เข้ามาช่วยเสริมกระบวนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในหุ้นระดับโลก และต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในกองทุนของเราทำให้เราประสบความสำเร็จจากการขายกองทุนในช่วง IPO ได้ถึง 1,689 ล้านบาท”นายสมจินต์กล่าว

โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity เป็นความร่วมมือกันกับทาง Goldman Sachs ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนระดับโลก มีนโยบายลงทุนกองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีกระบวนการคัดกรองหุ้นที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และดูสถานการณ์ของตลาด ร่วมกับการนำ Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ทั้งนี้กองทุนนี้มีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 1.50%