สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TRUE มูลค่าสูงสุด 111 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TRUE มูลค่าสูงสุด 111 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TRUE 2 20,000,000 111,000 5.55
PTT 1 1,779,000 84,058 47.25
SCB 1 250,000 35,375 141.5
MINT
1 900,000 34,650 38.5
TISCO 1 327,400 32,822 100.25
CPF 1 900,000 24,750 27.5
TASCO 1 700,000 13,720 19.6
SIRI 1 9,000,000 13,140 1.46
TPIPP 1 1,324,900 7,949 6
SPRC 1 500,000 4,925 9.85
STHAI <NP, NC> 3 200,000,000 2,000 0.01
KKP-F 1 16,914 1,230 72.75
U-W4 1 10,000,000 100 0.01