ILINK คว้างานจัดซื้อ-ติดตั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง “กรมการสื่อสารทหาร” มูลค่า 98 ลบ.

ILINK คว้างานจัดซื้อ-ติดตั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง "กรมการสื่อสารทหาร" มูลค่า 98 ลบ.

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า วานนี้ (30 ก.ค.2562) บริษัทฯได้ร่วมลงนามในสัญญา งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ประกอบระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน กับ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มูลค่างาน 98,331,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงแล้ว โดยมีระยะเวลาการส่งมอบ 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

คำค้น