ติ

วันนี้เป็นวันกุ้ยบี่ ราศีวันนี้แจ่มใสพอควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ส่วนธุรกิจวันนี้ การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เสมือนหนึ่งที่เดินไปในทางสามแพร่ง คือทั้งดีและร้ายระคนกัน ทุกคนควรทำจิตใจให้หนักแน่นมีเหตุผล ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม

โหงวเฮ้งหุ้น

ถ้าเขาติให้เราตรองมองที่ติ

แล้วเริ่มริดูแลคอยแก้ไข

ตัดแต่งเติมเสริมที่ขาดหายไป

ปรับแต่งใหม่ให้เข้าท่าดีกว่าเดิม

วันนี้เป็นวันกุ้ยบี่ ราศีวันนี้แจ่มใสพอควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ส่วนธุรกิจวันนี้ การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เสมือนหนึ่งที่เดินไปในทางสามแพร่ง คือทั้งดีและร้ายระคนกัน ทุกคนควรทำจิตใจให้หนักแน่นมีเหตุผล ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ VCOM หรือ NER

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ PCSGH และ SALEE

คติวันนี้ “คนฉลาดปราดเปรื่องยอมนั่งนิ่งสงวนคำ”