สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 184.82 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 184.82 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 3 1,158,209 184,820 159.57
INTUCH-F <XD>
1 2,000,000 123,000 61.5
TISCO 2 517,900 52,891 102.13
ERW 1 2,000,000 11,800 5.9
PTT 1 270,000 11,678 43.25
INTUCH <XD> 1 57,000 3,548 62.25
S5013C1909E 1 3,400,000 646 0.19