หุ้นเด่น เทคนิคสวย – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

หุ้นเด่น เทคนิคสวย - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 ส.ค.62

PRM* (8.75 บาท)

สญญาณ:ซือ้

เครื่องชี้:กลาง-ดี

แนะนํา: เก็งกําไรเร็ว

ความเห็น: แรงเหวี่ยง 9.05; ให้ขายตดขาดทุนหากราคาตํ่ากว่า 8.60

 

SGF (1.20 บาท)

สัญญาณ:ซือแนวรับเครื่องชี้:กลาง-ดี

แนะนํา: เก็งกําไรเร็ว

ความเห็น: แรงเหวี่ยง 1.26; ให้ขายตดขาดทุนหากราคาตํ่ากว่า 1.17

 

STA* (10.70 บาท)

สญญาณ:ซือแนวรับ

เครื่องชี้:ดี

แนะนํา: เก็งกําไรเร็ว

ความเห็น: แรงเหวี่ยง 11.20; ให้ขายตดขาดทุนหากราคาตํ่ากว่า 10.50