AWC แถลงความพร้อมขาย IPO

AWC แถลงความพร้อมขาย IPO

วัลลภา ไตรคโสรัช ประเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ร่วมด้วย วีณา เลิศนิมิตร ผุ้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมี พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี

คำค้น