สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NOBLE มูลค่าสูงสุด 505.31 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NOBLE มูลค่าสูงสุด 505.31 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NOBLE 2 19,250,000 505,313 26.25
FUTUREPF
1 2,000,000 50,500 25.25
VGI 1 2,000,000 19,100 9.55
GPSC 1 253,700 18,013 71
BBL-F 1 78,100 13,863 177.5
WORK 1 600,000 13,380 22.3
BBL13C2001A 1 2,000,000 1,120 0.56