CAZ คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 98.55 ลบ.

CAZ คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 98.55 ลบ.

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งและทดสอบระบบของงานระบบสายดิน งานเดินสายไฟฟ้าใต้ดินในท่อร้อยสาย โครงการงานระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 84,340,184 บาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน

อีกทั้ง ที่ปรึกษาเพื่องานเตรียมทดสอบเดินระบบ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 14,206,914 บาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดือน

คำค้น