GPSC กับโซลูชันใหม่

มีข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของ GPSC มาเล่าสู่กันฟัง

ลูบคมตลาดทุน : ธนะชัย ณ นคร

มีข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของ GPSC มาเล่าสู่กันฟัง

พวกเขากำลังเปิดโซลูชันใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ New S-Curves Business

มีการระบุเชิงเปรียบเทียบด้วยครับว่า หากเรามี Power bank หรือ “แบตเตอรี่สำรอง” สำหรับโลก

นั่นจะเสมือนเรามีแบตสำรองไว้ใช้งานในช่วงที่แบตเตอรี่มือถือเราหมด

เขาบอกว่า ความจริงใช่ว่าแนวคิดนี้ จะไม่มีใครนึกถึงนะ

หรือเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันอะไร

นั่นเพราะขณะนี้บริษัทพลังงานทั่วโลก ได้เริ่มคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือ Storage โดยเฉพาะการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารและภาคครัวเรือนกันแล้ว

GPSC ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

ที่ผ่านมานั้น พวกเขาได้พัฒนาด้านนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ามาต่อเนื่อง และล่าสุด คือ ด้วยการร่วมทุนกับ บริษัท 24M Technologies “สตาร์ตอัพด้านการวิจัย” ของสหรัฐฯ

ความร่วมมือนี้ เห็นว่าเป็นการนำงานวิจัยเกี่ยวกับ  “เซลล์แบตเตอรี่” มาพัฒนาต่อ

เป้าหมายก็คือ ประกอบเป็น “อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน ทำให้เริ่มเห็นว่าเทคโนโลยีนี้ สามารถนำมาใช้ได้จริงครับ

นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น GPSC ร่วมกับ บมจ.ปตท. หรือ PTT  ทำโครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ หรือ Pilot Plant ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid  เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี

การวิจัยนี้ มีการศึกษาทั้งด้านเทคนิค ต้นทุน และความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์นั่นแหละ

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าแบตเตอรี่ต้นแบบนี้ GPSC เขาบอกว่า มาจากความต้องการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

และพลังงานหมุนเวียนที่ตอบโจทย์มากที่สุด คือ พลังงานแสงอาทิตย์

สาเหตุเพราะมีต้นทุนถูกกว่าพลังงานที่มาจาก Fossil และยังเป็นพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยสุดด้วย

ทว่า พลังงานแสงอาทิตย์  มีข้อจำกัดและความท้าทายอยู่หลายเรื่องครับ

เริ่มจาก โลกไม่สามารถจะมีพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกันพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ยังเป็นพลังงานที่ ไม่สามารถกักเก็บได้

อีกทั้งยังมีต้นทุนการใช้ที่ค่อนข้างสูงผ่านระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อนำส่งไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าไปสู่ครัวเรือน

สิ่งเหล่านี้ GPSC บอกว่า “มันคือท้าทาย” ครับ

อุตสาหกรรมพลังงาน จะต้องคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเข้ามาแก้ไข Pain Point ด้านพลังงานเหล่านี้ให้ได้

และการพัฒนา Energy Storage เป็นคำตอบของเรื่องนี้

ส่วนโรงงานต้นแบบนั้น เป็นการวิจัยต่อยอดการผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี  Semi-Solid ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบใหม่ของ 24M Technologies

เทคโนโลยีดังกล่าว ช่วยลดขั้นตอนการผลิตลงได้กว่า 50%

และยังได้รับการออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ให้มีความปลอดภัยสูง ช่วยให้มีประสิทธิภาพที่จะแข่งขันได้ในธุรกิจแบตเตอรี่และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน หรือ ESS ในระยะยาว

ว่ากันว่า โครงการนี้เป็นจะช่วยสร้างฐานความรู้ และเพิ่มความเชี่ยวชาญ

หลังจากนั้น นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งของ GPSC และ PTT ด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่

เพราะการพัฒนาแบตเตอรี่ เป็นหนึ่งใน New S-Curves Business ของ GPSC และเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายสำคัญในการขยายธุรกิจของ GPSC

การก้าวเดินไปสู่ New S-Curves เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาธุรกิจ

เห็นว่าต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก

ทว่า มีทั้ง “โอกาส” และ “ความเสี่ยง” ควบคู่กันไป

แต่หากไม่ตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็น New S-Curves

ประเทศไทยและ GPSC ก็อาจจะตกรถไฟก็ได้

เพราะฉะนั้นจึงต้องเดินหน้าไปอย่างระมัดระวัง และเป็นขั้นตอน หาก Pilot Plant ประสบความสำเร็จ ก็จะมีการเตรียมการพัฒนาธุรกิจต่อไปพร้อมกับมีพันธมิตรเข้ามาช่วยหนุน