ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ประเดิมโรดโชว์นักลงทุนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลคึกคัก

ไพโอเนียร์มอเตอร์ หรือ PIMO ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอแก่นักลงทุน จ.ชลบุรี ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (คนที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล (คนที่3จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่1จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พร้อมทั้งนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (คนที่1จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APMในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายนิมิต วงศ์จริยกุล (คนที่2จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอแก่นักลงทุน จ.ชลบุรี ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

คำค้น