หญิงงาม

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทาง ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตบางคนอาจจะกำลังเฟื่องฟู ควรมีความมานะต่อไป

โหงวเฮ้งหุ้น

หญิงจะงามดูได้เพราะใจนั่น

ทั้งขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ทั่ว

มีจิตใจได้อดทนจนไม่กลัว

ไม่เมามัวสิ่งอบายชั่วร้ายพาล

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทาง ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตบางคนอาจจะกำลังเฟื่องฟู ควรมีความมานะต่อไป

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ EPG หรือ VL

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BEC และ COL

คติวันนี้ “ทุกอุปสรรคมันจะผ่านไปได้ไม่ยากเกินกว่าคำว่าพยายาม”