สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) HMPRO-F มูลค่าสูงสุด 52.94 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) HMPRO-F มูลค่าสูงสุด 52.94 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
HMPRO-F 1 3,087,000 52,942 17.15
CPN
1 745,000 49,636 66.62
KBANK-F 1 100,000 16,500 165
KBANK 1 100,000 16,400 164
DCC-F 1 5,742,700 11,658 2.03
SAWAD 1 203,500 11,345 55.75
PTT-F 1 237,200 10,793 45.5
PTTEP-F 1 83,400 10,300 123.5
TTA 1 1,200,000 6,540 5.45
BDMS 1 241,600 5,714 23.65
SCN 1 1,418,000 3,545 2.5
CPAL13C1911A 2 10,000,000 2,900 0.29
PTTG13P2001A 1 7,000,000 1,785 0.26