AMATA ตั้งบริษัทร่วมทุนในสิงคโปร์ รุกธุรกิจให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม

AMATA ตั้งบริษัทร่วมทุนในสิงคโปร์ รุกธุรกิจให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2562 อนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯกับ Surbana Jurong Infrastructure Pte.Ltd

โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะจัดตั้งบริษัทภายในไตรมาส 4/62 ภายใต้ชื่อ Indo-China Consultancy Pte. Ltd. หรือชื่ออื่นที่เหมาะสม เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่โครงการต่างๆ ของกลุ่มอมตะ โดยบริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 45% โดยทั้งสองฝ่ายร่วมทุนจัดตั้งตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์

คำค้น