สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TBSP มูลค่าสูงสุด 264.57 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TBSP มูลค่าสูงสุด 264.57 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TBSP 1 19,171,490 264,567 13.8
SCC 1 68,200 27,356 401.11
SKR 1 6,000,000 25,320 4.22
ADVANC 1 80,000 17,840 223
BMSCG 3 1,520,200 12,122 7.97
TU
1 558,200 9,475 16.97
OSP 1 187,900 6,997 37.24
CPN 1 100,000 6,425 64.25
DTAC 1 68,400 3,986 58.28
SPRC
1 370,300 3,351 9.05
S5013C1912D 2 5,000,000 2,816 0.56
IRPC 1 742,700 2,614 3.52
CPALL-F
2 12,000 963 80.25
TRUE 1 168,700 886 5.25
IVL 1 27,700 859 31
S11 1 107,000 851 7.95
PTTGC 1 15,600 807 51.75
LPN 1 100 1 5.15