CWT กระชับธุรกิจ..!?

ที่ผ่านมาหลายคนรู้จักบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT ฉายาเป็นหุ้นหนังควาย..! ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนรถยนต์...

สำนักข่าวรัชดา

ที่ผ่านมาหลายคนรู้จักบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT ฉายาเป็นหุ้นหนังควาย..! ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนรถยนต์…

แต่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของ CWT ไปลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจต่อเรือ ต่อรถโดยสารขนาดเล็ก

ทำให้โครงสร้างธุรกิจของ CWT เปลี่ยนไป…

ปัจจุบันธุรกิจหลักแบ่งเป็น 3 ขา ประกอบด้วย

1) ธุรกิจฟอกหนังสัตว์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก  ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์

2) ธุรกิจพลังงาน

3) ธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตโดยอะลูมิเนียม

ถ้าไปดูผลประกอบการช่วงที่ผ่าน ก็ถือว่าเติบโตทั้งรายได้และกำไร…

ปี 2558 มีรายได้รวม 1,388 ล้านบาท กำไรสุทธิ 43 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้รวม 1,635 ล้านบาท กำไรสุทธิ 43 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 1,980 ล้านบาท กำไรสุทธิ 52 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้รวม 2,022 ล้านบาท กำไรสุทธิ 74 ล้านบาท

ล่าสุดครึ่งปี 2562 มีรายได้รวม 1,068 ล้านบาท กำไรสุทธิ 81 ล้านบาท

แต่…น่าเสียดายที่อัตรากำไรบางไปหน่อย

โดยปี 2558 อัตรากำไรสุทธิ 3.12% ปี 2559 อัตรากำไรสุทธิ 2.67% ปี 2560 อัตรากำไรสุทธิ 2.67% ปี 2561 อัตรากำไรสุทธิ 3.67% และงวดครึ่งปี 2562 อัตรากำไรสุทธิ 7.66%

นั่นแสดงให้เห็นว่า CWT อาจยังติดกับดักเรื่องต้นทุน..!

ถ้าแก้ตรงนี้ได้ CWT อาจขึ้นทำเนียบหุ้นพื้นฐานแกร่งไปอีกตัวก็ได้

ขณะที่พัฒนาการล่าสุดของ CWT คือ การเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่…

ด้วยการถอดธุรกิจฟอกหนังสัตว์ออกมา แล้วไปใส่ให้บริษัทลูกที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่ง CWT จะถือหุ้นในสัดส่วน 100%

โดย CWT จะโยกทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับบริษัทลูก

คาดจะเริ่มโอนกิจการและแล้วเสร็จภายในปี 63

สาเหตุที่ CWT ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ก็เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น จะไปลงทุนในธุรกิจอื่นก็ทำได้ง่ายขึ้น

เพราะหาก CWT ยังทำธุรกิจฟอกหนังสัตว์ และขยับไปทำธุรกิจอื่น ถ้าธุรกิจฟอกหนังสัตว์ไม่ดี ก็จะฉุดธุรกิจอื่นให้ไม่ดีตามไปด้วย ดังนั้นถ้าแยกให้ชัดเจน ก็จะลดความเสี่ยงดังกล่าว

ต่อไปก็จะเห็น CWT ลงทุนผ่านบริษัทลูก แทนการลงทุนด้วยตัวเอง…

คล้ายกับกรณีบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ที่รับรู้รายได้จากการลงทุนผ่านบริษัทลูกบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM

นั่นเท่ากับว่า CWT ยกระดับขึ้นสู่การเป็นโฮลดิ้ง คัมปนี อย่างเต็มตัว..!

เป็นกลยุทธ์กระชับธุรกิจ…เพื่อโตนั่นเอง

ก็หวังว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

และหนุนนำให้ราคาหุ้น CWT วิ่งอีกสักที…

หลังราคาหุ้นไม่ไปไหน ซื้อขายกันที่ระดับ 2 บาทกว่า ๆ มานานโข…

…อิ อิ อิ…