“FIL LIMITED” เก็บหุ้น SAT เพิ่มกว่า 0.3% รวมถือเกิน 5%

“FIL LIMITED” เก็บหุ้น SAT เพิ่มกว่า 0.3% รวมถือเกิน 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT โดย FIL LIMITED ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 27 ก.ย.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.3128% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.193% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 127,352,750 29.95
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 66,646,298 15.67
3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 22,678,635 5.33
4. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 7,170,500 1.69
5. น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ 6,567,847 1.54

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/08/2562)

คำค้น