RBF โรดโชว์จ.อุบลราชธานี

RBF โรดโชว์ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 520 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยมีนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วมให้ข้อมูล ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น