สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CRYSTAL มูลค่าสูงสุด 68.30 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CRYSTAL มูลค่าสูงสุด 68.30 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CRYSTAL 2 7,000,000 68,300 9.76
BTS
2 5,000,000 66,000 13.2
FTREIT 1 2,000,000 36,400 18.2
SPF 1 1,000,000 26,000 26
OSP 1 400,000 14,700 36.75
BBL-F 1 50,000 8,350 167
STEC 1 270,000 5,508 20.4
MEGA 1 160,000 4,820 30.12
AOT 1 62,000 4,588 74