สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 467.90 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 467.90 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT <XD> 3 10,400,000 467,900 44.99
NOBLE 2 13,694,100 314,964 23
KBANK-F 1 304,800 45,187 148.25
WHART 1 2,000,000 38,400 19.2
BOFFICE
1 2,000,000 33,700 16.85
GLOBAL 3 2,000,000 30,750 15.38
SPF 1 1,000,000 25,500 25.5
FTREIT 1 1,000,000 18,200 18.2
B-WORK 1 1,000,000 12,700 12.7
BMSCG 1 400,000 3,175 7.94