สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NOBLE มูลค่าสูงสุด 1.84 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NOBLE มูลค่าสูงสุด 1.84 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NOBLE <H> 2 80,593,610 1,839,469 22.82
GLOBAL
3 2,500,000 37,825 15.13
JASIF-F <XB> 1 2,100,000 21,420 10.2
CPALL 1 93,000 7,487 80.5
GPSC 1 78,540 5,969 76
AOT 1 59,000 4,410 74.75
S5013C1912D 1 5,000,000 2,550 0.51