INSET จัดงาน 1st Trading day

INSET จัดงาน 1st Trading day

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับ ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ INSET ผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,506 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “INSET”

คำค้น