AWC จัดงาน 1st Trading day

AWC จัดงาน 1st Trading day

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมด้วย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และ วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 185,742 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AWC”

คำค้น