สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NOBLE มูลค่าสูงสุด 1.84 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NOBLE มูลค่าสูงสุด 1.84 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NOBLE 2 80,593,610 1,839,469 22.82
RATCH 1 1,296,900 93,374 72
GLOBAL 7 4,478,100 67,816 15.14
CPNREIT 2 1,208,800 44,575 36.88
BBL-F 1 152,500 25,845 169.47
JASIF-F <XB> 1 2,100,000 21,420 10.2
KTB 1 1,200,000 20,603 17.17
AOT 2 259,000 19,360 74.75
AIMIRT 1 1,000,000 15,050 15.05
PLANB 1 2,000,000 14,800 7.4
SCC 1 40,000 14,760 369
BDMS 1 550,000 12,885 23.43
BTS 1 600,000 8,040 13.4
GPSC 2 100,940 7,700 76.28
CPALL 1 93,000 7,487 80.5
SPRC
1 659,400 5,935 9
KTC
1 113,000 4,983 44.1
QH 1 1,730,000 4,463 2.58
BEM 1 368,400 3,997 10.85
GPSC13C2001A 1 5,000,000 3,850 0.77
IVL
1 100,000 3,483 34.83
S5013C1912D 1 5,000,000 2,550 0.51
S5013C1912A 1 5,000,000 2,485 0.5
HMPRO 1 58,000 980 16.9
LH 1 100,000 970 9.7
MINT 1 26,700 961 36
IRPC 1 145,000 528 3.64
VGI-W2 1 110,000 215 1.95
SUPER 1 114,300 70 0.61
BBL
1 100 17 169.5