BWG สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน

BWG สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอของนักเรียน โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนและอีกหนึ่งกำลังใจในการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของน้องนักเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยที่แข็งแกร่งในอนาคต

คำค้น