สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 21 ต.ค.62

สรุปข้อมูลหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 21 ต.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
THAI 885,300 7,205,845 28.93%
ALT 10,400 23,504 24.07%
PTTEP 1,557,000 182,362,300 21.37%
SCB-R 2,800,700 317,815,250 18.02%
PTT 3,503,500 155,596,675 16.38%
IRPC-R 6,052,100 20,631,496 16.31%
DDD 28,700 832,300 14.92%
SPRC 1,392,400 12,327,655 14.73%
KBANK-R 1,335,000 200,324,900 14.44%
KCE 354,100 5,344,010 13.68%
BAFS 15,000 482,500 11.90%
QH 2,656,600 6,865,740 10.41%
PLAT 154,500 763,320 10.23%
SAWAD 531,900 33,668,500 9.87%
BCP 164,100 4,091,720 9.73%
LH-R 2,959,400 28,601,315 9.71%
BDMS 1,180,500 27,471,290 9.39%
CPF 1,833,000 47,199,750 9.23%
EA-R 972,800 47,653,750 8.92%
AAV 838,000 2,255,032 8.70%
GPSC 2,031,000 177,623,625 8.63%
BH-R 160,500 19,029,400 8.60%
IRPC 3,188,700 10,883,424 8.60%
SCB 1,317,800 148,905,250 8.48%
AWC 41,457,200 263,735,305 7.99%
BANPU 2,669,200 31,038,490 7.95%
BGRIM 902,200 44,304,725 7.91%
GULF-R 403,500 69,747,700 7.31%
PTTGC-R 600,800 30,340,200 7.06%
PTTEP-R 499,300 58,307,250 6.85%
TPIPP 2,807,700 12,031,656 6.84%
BCPG 132,000 2,455,450 6.69%
AOT 663,700 51,088,600 6.61%
ADVANC 204,800 47,368,800 6.59%
KBANK 605,000 91,041,050 6.54%
TRUE 2,206,200 11,617,860 6.41%
OSP 1,270,000 54,535,000 6.37%
SGP 83,600 732,645 6.33%
LH 1,876,900 18,127,515 6.16%
BH 113,300 13,606,150 6.07%
HMPRO 1,761,300 28,781,120 5.65%
MINT 228,200 8,175,025 5.62%
BTS 1,400,000 18,760,000 5.49%
ERW 200,000 1,090,000 5.17%
CBG 280,700 24,249,125 5.16%
TMB 8,971,000 12,936,622 5.16%
RATCH-R 392,300 30,299,650 5.11%
BCH-R 176,800 2,793,740 5.03%
SYNTEC 59,400 113,942 4.99%
TMB-R 8,566,800 12,322,492 4.93%
TOP-R 172,800 11,578,125 4.89%
WHA 813,500 3,895,784 4.88%
ESSO 706,200 5,216,380 4.79%
IVL 1,640,700 46,431,500 4.66%
BCP-R 76,500 1,907,230 4.53%
AP-R 145,300 951,715 4.38%
PTTGC 365,200 18,355,300 4.29%
CPALL-R 369,800 30,416,050 4.28%
PTG-R 330,500 6,306,430 4.24%
EGCO 15,000 5,495,000 4.22%
STA 106,400 1,139,120 4.18%
AMATA-R 179,700 4,474,530 4.03%
ADVANC-R 113,700 26,268,300 3.66%
TISCO-R 44,300 4,368,800 3.65%
PTL 47,000 632,100 3.55%
TOP 118,500 7,953,975 3.36%
CENTEL 72,500 2,155,700 3.22%
TPIPL 440,000 633,800 3.17%
HMPRO-R 982,000 16,269,520 3.15%
TU 291,200 4,438,560 3.11%
BJC 30,900 1,582,425 2.93%
MTC-R 59,300 3,599,825 2.66%
FN 9,300 14,169 2.65%
THANI 600,000 4,015,000 2.65%
UNIQ 8,900 84,655 2.63%
GPSC-R 588,200 51,442,900 2.50%
BLA 5,000 96,000 2.48%
BJC-R 26,100 1,331,100 2.47%
CHG 294,700 748,538 2.44%
DTAC 106,100 6,420,225 2.44%
CK-R 112,000 2,609,600 2.37%
KKP-R 81,300 5,420,150 2.35%
EPG-R 429,400 3,405,075 2.29%
BPP 40,600 747,180 2.28%
GULF 122,000 21,055,500 2.21%
TCAP 150,100 8,217,850 2.20%
KGI 100,000 440,000 2.18%
THANI-R 491,700 3,248,755 2.17%
SPALI-R 102,100 1,766,330 2.16%
ILM 25,700 437,040 2.14%
BBL 120,000 20,220,000 2.11%
MONO 20,000 30,800 2.11%
PTG 163,400 3,126,940 2.10%
KTC 135,500 5,511,225 2.09%
GLOBAL-R 81,700 1,241,840 2.00%
WORK 20,000 392,000 1.99%
IVL-R 686,400 19,460,050 1.95%
PSH 48,300 776,430 1.93%
BDMS-R 236,400 5,499,510 1.88%
BBL-R 105,000 17,692,500 1.85%
INTUCH 75,900 5,156,475 1.79%
RATCH 130,700 10,027,025 1.70%
VGI 72,100 714,630 1.70%
CKP 710,000 4,472,250 1.41%
CPALL 121,700 10,069,650 1.41%
CPN 35,800 2,295,150 1.33%
EA 133,700 6,554,150 1.23%
HANA 12,700 359,050 1.18%
TASCO 96,700 2,064,590 1.14%
CPN-R 29,600 1,899,400 1.10%
KSL 90,000 179,500 1.06%
BTS-R 267,400 3,583,160 1.05%
GFPT-R 82,200 1,265,880 0.98%
LPN 20,000 101,000 0.97%
GLOBAL 38,300 583,030 0.94%
BEC 35,000 248,750 0.89%
MTC 19,200 1,166,100 0.86%
QH-R 219,800 571,480 0.86%
PSL 18,000 161,100 0.81%
DTAC-R 34,900 2,102,725 0.80%
TISCO 9,600 948,500 0.79%
RS 29,800 461,560 0.75%
INTUCH-R 30,900 2,097,750 0.73%
SCC 12,800 4,731,800 0.72%
EGATIF 10,000 133,000 0.69%
SVI 20,000 93,200 0.67%
EGCO-R 2,300 845,500 0.65%
TCAP-R 41,600 2,274,950 0.61%
AEONTS 500 104,500 0.52%
WHAUP 28,000 196,000 0.46%
AOT-R 40,300 3,093,275 0.40%
CK 18,900 441,000 0.40%
PLANB-R 40,000 350,000 0.40%
TKN 15,000 160,500 0.37%
JAS 31,200 199,680 0.36%
TTW 14,400 194,400 0.32%
KKP 6,600 438,900 0.19%
JMT 2,500 48,500 0.13%
AMATA 4,000 100,000 0.09%
DIF 5,600 99,120 0.07%
COM7 8,000 229,500 0.05%
CKP-R 15,800 97,170 0.03%
PTT-R 7,100 314,600 0.03%
KTB 1,000 17,000 0.00%