TIGER มือขึ้น! คว้างานก่อสร้างใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 457 ลบ.

TIGER มือขึ้น! คว้างานก่อสร้างใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 457 ลบ.

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TIGER แจ้งว่าบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัท ได้รับงานก่อสร้างใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 456.79 ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของกฟภ.

โดยมีกิจการค้าร่วม (Consortium) เอสทีเอ็น แอนด์ ทีอีซี ซึ่งมี TEC และบริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด ถือสัดส่วนฝ่ายละ 50% เป็นผู้ดำเนินการ มีมูลค่าโครงการ 287.59 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างภายใน 30 วัน หลังลงนามในสัญญา

รวมถึงโครงการอาคารบ้านพักอาศัย คสล. 6 ชั้น ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร ของบุคคลธรรมดารายหนึ่ง โดย TEC ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง มีมูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ซึ่งเริ่มงานวันที่ 5 พ.ย.62

อีกทั้งโครงการ V-Villas, Phuket (งานเพิ่ม) ของบริษัท วิชญะ ภูเก็ต จำกัด โดยเป็นงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกล สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ สระว่ายน้ำ และสุขภัณฑ์ ของ โรงแรมวี วิลล่า อ่าวยนต์ จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการ 84.2 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.62 เป็นต้นไป

คำค้น