สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 25 ต.ค.62

สรุปข้อมูลหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 25 ต.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SAT 50,000 800,000 21.22%
SPRC 2,347,000 19,600,300 20.49%
BPP 523,400 9,363,300 20.26%
PSH 400,000 6,316,360 19.23%
UNIQ 317,400 2,860,940 18.88%
SIRI 4,786,400 5,417,157 16.51%
ERW 1,430,900 7,635,110 15.58%
TPIPL 2,744,100 3,599,878 15.33%
ANAN 535,000 1,627,500 14.56%
DCC 244,800 479,808 13.81%
ITD 1,600,000 2,812,171 12.73%
SCB 2,633,100 285,698,000 12.69%
PTT 3,494,600 155,509,700 12.54%
EA 1,081,200 52,059,350 11.49%
IRPC-R 14,947,700 49,868,890 11.40%
PTTGC 1,905,200 93,456,500 11.29%
SCN 255,000 536,500 11.10%
TRUE 18,240,200 92,127,865 10.92%
PTTGC-R 1,785,600 88,019,975 10.59%
BBL 693,800 114,040,050 10.55%
SCC 715,700 254,648,700 10.09%
AWC 21,700,000 131,585,000 9.82%
HANA 161,300 4,369,275 9.59%
CK 2,047,200 43,384,980 9.51%
CPF 2,639,000 66,634,750 9.45%
ROBINS-R 199,300 13,063,325 9.09%
GLOBAL 557,100 8,327,770 9.08%
KCE 849,800 11,824,210 8.48%
THAI 426,100 3,099,940 8.28%
PTTEP 634,600 74,869,300 8.26%
DELTA 48,000 2,347,975 8.08%
TRUE-R 13,456,300 68,520,705 8.05%
PTG-R 1,722,000 31,894,870 7.98%
KBANK-R 1,720,600 237,063,250 7.97%
TMB 9,387,700 13,338,299 7.88%
AU 246,600 2,937,540 7.67%
BGRIM 2,638,200 136,495,875 7.55%
GPSC 6,231,000 565,537,950 7.33%
BCP-R 480,000 11,541,700 7.21%
LH 2,735,900 26,439,250 7.18%
CPN 365,100 23,672,300 7.16%
BEC 372,400 2,421,060 6.69%
IRPC 8,738,300 29,005,168 6.66%
GULF-R 966,900 169,214,450 6.52%
ESSO 1,719,000 11,934,550 6.29%
KBANK 1,343,500 184,409,500 6.23%
BDMS-R 1,452,400 34,616,250 5.89%
TPIPP 1,993,100 8,016,908 5.61%
AP-R 201,400 1,351,560 5.60%
THG 50,000 1,132,500 5.46%
GPSC-R 4,567,600 413,407,175 5.37%
EGCO-R 89,500 34,744,400 5.31%
EA-R 494,200 23,723,050 5.25%
INTUCH-R 435,300 29,160,725 5.17%
HMPRO-R 1,168,200 19,242,590 5.12%
TOP-R 760,800 48,663,650 5.08%
STA 116,000 1,196,400 5.01%
THANI 650,000 4,160,000 5.01%
PTG 1,076,400 20,048,550 4.99%
AAV 718,300 1,833,822 4.98%
BH-R 145,400 16,501,800 4.98%
BANPU 2,417,200 27,784,810 4.88%
SCB-R 959,300 104,219,250 4.62%
LH-R 1,756,700 16,935,825 4.61%
KTB 2,145,300 34,938,200 4.58%
BLA 31,800 572,920 4.54%
TOP 657,700 42,139,875 4.39%
BCPG 637,100 11,817,660 4.33%
WHA 3,696,100 17,399,624 4.32%
TTW-R 226,400 3,056,400 4.24%
BCP 273,300 6,559,880 4.11%
ORI 333,000 2,398,150 4.08%
PTTEP-R 311,600 36,716,400 4.06%
ADVANC 255,800 59,307,100 4.01%
COM7 363,000 10,263,000 4.01%
RATCH-R 957,700 75,802,800 4.00%
QH 3,213,400 8,408,840 3.99%
OSP-R 1,135,400 48,556,900 3.97%
GFPT-R 233,000 3,320,400 3.90%
STEC 2,132,100 38,122,130 3.84%
TU 1,196,200 16,716,670 3.70%
RS 711,500 10,572,980 3.69%
BTS 837,700 11,288,950 3.68%
BCH-R 844,200 14,004,380 3.40%
CPN-R 162,400 10,395,975 3.18%
BH 92,300 10,499,050 3.16%
BDMS 757,300 18,073,420 3.07%
EPG-R 395,000 2,945,420 2.98%
KKP 163,400 10,564,000 2.96%
SYNTEC 94,400 171,180 2.82%
GULF 412,000 72,342,050 2.78%
SCCC 1,500 307,500 2.76%
DTAC-R 99,200 5,937,025 2.73%
TOA 100,400 4,738,725 2.72%
IVL 1,549,400 40,806,450 2.67%
BEM 1,418,900 15,274,120 2.62%
SPALI-R 180,600 3,162,360 2.62%
MTC 159,500 9,806,725 2.60%
MINT 239,300 8,611,175 2.54%
BAY 10,000 315,000 2.51%
BR 120,000 306,800 2.51%
CHG 1,835,600 4,637,136 2.49%
SAWAD 286,000 18,395,000 2.41%
KTC 175,500 7,102,500 2.35%
AMATA 273,900 6,648,770 2.34%
BJC-R 206,100 9,971,500 2.34%
SCC-R 166,400 59,136,400 2.34%
MAKRO 9,500 304,150 2.31%
HMPRO 525,400 8,587,620 2.30%
CENTEL 261,900 7,557,700 2.29%
AMATA-R 260,100 6,478,570 2.22%
LPN 306,200 1,492,176 2.19%
TMB-R 2,535,600 3,596,187 2.13%
CPALL-R 855,400 68,665,600 2.07%
PRM 200,000 1,690,000 1.91%
THANI-R 247,600 1,609,350 1.91%
SGP 47,700 417,115 1.85%
AOT 576,300 44,242,800 1.77%
TISCO-R 80,000 7,580,525 1.76%
TU-R 539,500 7,599,590 1.67%
TCAP 34,800 1,838,250 1.63%
INTUCH 125,400 8,382,475 1.49%
SUPER 1,107,400 674,577 1.47%
JMT 171,600 3,587,920 1.45%
TCAP-R 30,200 1,600,600 1.41%
ITD-R 170,000 299,200 1.35%
VGI 178,400 1,723,240 1.33%
EGCO 21,700 8,316,400 1.29%
KKP-R 69,500 4,569,400 1.26%
ADVANC-R 79,700 18,486,300 1.25%
TSE 96,200 242,424 1.23%
CPALL 470,000 37,613,850 1.14%
SAWAD-R 135,100 8,655,175 1.14%
MINT-R 104,400 3,784,500 1.11%
STPI 49,900 309,380 1.10%
PSL 64,100 540,030 1.07%
QH-R 857,300 2,258,456 1.06%
SPA 5,000 69,000 1.06%
BJC 90,700 4,409,300 1.03%
UV 35,700 208,845 1.03%
WORK 63,800 1,218,980 1.03%
TASCO 122,300 2,616,660 0.99%
TISCO 44,200 4,204,750 0.97%
CK-R 206,900 4,490,590 0.96%
CPF-R 250,000 6,312,500 0.90%
GLOBAL-R 55,000 819,500 0.90%
MTC-R 55,200 3,381,000 0.90%
KAMART 10,000 44,200 0.85%
CBG 42,400 3,627,925 0.77%
CKP 650,000 4,212,500 0.77%
STEC-R 408,700 7,304,150 0.74%
CKP-R 485,000 3,091,790 0.58%
JAS 175,000 1,145,695 0.54%
DTAC 18,100 1,068,675 0.50%
IVL-R 261,600 6,878,825 0.45%
BANPU-R 158,300 1,804,620 0.32%
BEAUTY 235,000 528,300 0.28%
TTW 14,700 198,820 0.28%
RATCH 64,600 5,200,575 0.27%
CBG-R 11,700 1,004,075 0.21%
OSP 60,000 2,616,250 0.21%
BEM-R 85,000 918,000 0.16%
BTS-R 29,600 396,640 0.13%
KTC-R 10,000 407,125 0.13%
WHAUP 15,000 101,250 0.12%
JASIF 19,200 197,760 0.10%
KTB-R 34,200 557,460 0.07%
SEAFCO 10,600 72,080 0.07%
SPALI 4,600 78,200 0.07%
TKN 12,800 133,140 0.07%
ROBINS 1,000 65,750 0.05%
BCH 9,200 153,640 0.04%