สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 ต.ค.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 30 ต.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BIG 1,202,600 613,326 27.46%
MC 100,000 660,000 24.61%
ZEN 100,000 1,380,000 23.51%
QH 5,606,000 14,353,312 19.42%
ORI 636,000 4,388,925 15.04%
EA-R 10,535,100 443,697,275 11.79%
PTTGC-R 1,413,200 70,518,175 10.83%
MTC 498,600 30,606,200 10.28%
STEC 3,116,000 52,877,330 9.70%
TMB 17,690,400 25,193,540 8.95%
ADVANC 456,700 108,156,200 8.93%
AWC 14,825,400 89,693,670 8.88%
GULF-R 1,486,600 237,380,500 8.88%
BTS 2,100,000 28,140,000 8.81%
SAT 36,400 571,480 8.79%
BJC 497,000 23,826,400 8.56%
KTB 2,754,100 45,170,880 8.56%
PTT 4,805,000 215,486,625 8.05%
CK 736,500 14,852,950 7.54%
PTG-R 600,600 10,795,480 7.48%
BJC-R 410,800 19,748,200 7.07%
BBL 977,900 169,405,050 6.98%
PSH 77,500 1,185,750 6.98%
SVI 80,000 363,200 6.96%
GULF 1,118,800 179,051,650 6.68%
BLA 20,300 359,710 6.31%
HMPRO 2,011,100 35,003,100 6.22%
PTTEP 1,020,000 123,375,000 6.16%
LH 2,191,400 21,254,360 6.07%
INTUCH-R 750,000 51,143,250 6.06%
TRUE 5,859,100 29,566,377 6.05%
KBANK-R 1,616,600 217,360,150 6.00%
JASIF 2,334,500 23,572,510 5.93%
BAY 11,000 341,000 5.79%
GLOBAL 217,700 3,289,870 5.74%
TISCO-R 159,300 15,503,150 5.57%
SCB 854,400 94,877,050 5.48%
KCE 376,600 5,205,140 5.31%
THANI 500,000 3,175,000 5.25%
GLOBAL-R 198,100 3,010,200 5.23%
SCB-R 813,500 90,478,900 5.22%
TISCO 148,700 14,455,825 5.20%
AU 150,000 1,635,000 5.19%
BDMS-R 747,600 17,801,200 5.19%
CKP 1,900,000 11,725,000 5.09%
SAWAD-R 616,800 40,273,700 5.02%
TMB-R 9,900,000 14,058,000 5.01%
SGP 57,800 497,610 5.00%
BGRIM 1,674,400 78,415,275 4.90%
EGCO-R 103,400 36,564,700 4.66%
IRPC-R 3,957,100 12,966,574 4.66%
SPCG 100,000 2,080,000 4.62%
BCH-R 208,900 3,494,630 4.45%
GPSC 3,014,500 249,115,575 4.44%
PTG 352,400 6,329,860 4.39%
EGCO 94,800 33,362,400 4.27%
SCC 130,600 47,030,400 4.27%
BDMS 605,700 14,415,660 4.20%
GPSC-R 2,789,200 229,057,600 4.11%
TRUE-R 3,862,400 19,339,032 3.99%
GFPT-R 97,900 1,341,230 3.90%
ANAN 200,000 600,000 3.87%
SPALI 495,500 7,958,150 3.83%
BCPG 140,100 2,531,660 3.80%
TTW-R 219,900 2,946,660 3.80%
CPN 151,200 9,701,075 3.52%
KBANK 937,400 125,490,700 3.48%
CK-R 334,600 6,783,850 3.42%
TOP 319,700 21,165,700 3.40%
TU-R 1,000,100 13,600,520 3.27%
SPRC 409,800 3,450,190 3.17%
BANPU 1,652,200 18,801,250 3.16%
ADVANC-R 161,300 38,080,400 3.15%
BEM-R 936,300 10,172,240 3.08%
BEM 921,200 10,041,080 3.03%
CPF 507,200 12,630,430 3.01%
CBG-R 140,200 11,753,850 2.94%
IVL 939,300 26,112,625 2.82%
TFG 20,000 74,400 2.80%
BCP 141,600 3,360,010 2.77%
BH 41,300 4,905,350 2.76%
BA 54,000 395,900 2.75%
CENTEL 126,500 3,409,525 2.74%
PTTGC 349,000 17,469,900 2.67%
MINT 123,000 4,428,625 2.65%
THAI 35,500 258,700 2.63%
RATCH-R 427,200 31,472,675 2.57%
KKP 103,700 6,711,475 2.56%
EA 2,261,000 95,526,850 2.53%
CPF-R 414,100 10,311,090 2.46%
SUPER 1,000,000 600,000 2.45%
AP-R 306,500 2,003,815 2.43%
CHG 654,700 1,674,326 2.36%
PSL 105,000 886,395 2.36%
OSP 705,000 29,423,050 2.30%
TASCO 70,400 1,495,180 2.30%
TU 692,900 9,469,000 2.27%
AOT 443,400 34,841,750 2.26%
KKP-R 91,200 6,019,200 2.25%
TOP-R 210,400 14,195,225 2.24%
RATCH 366,500 26,921,525 2.21%
INTUCH 270,000 18,381,800 2.18%
DTAC 318,400 19,725,925 2.11%
SAWAD 240,000 15,920,000 1.95%
TCAP 53,800 2,856,075 1.93%
AMATA-R 182,800 4,483,160 1.86%
VGI 135,100 1,312,455 1.83%
AAV 169,200 428,784 1.81%
OSP-R 554,700 22,610,975 1.81%
WHA 642,900 3,013,916 1.81%
ROBINS-R 29,000 1,896,800 1.69%
BPP 27,500 486,350 1.61%
STPI 100,000 600,000 1.59%
HANA 37,400 908,760 1.50%
CPALL 237,100 18,554,375 1.49%
SCC-R 45,200 16,228,300 1.48%
MTC-R 69,300 4,263,550 1.43%
BR 10,000 24,200 1.31%
UNIQ 44,600 385,070 1.30%
LPN 59,200 273,092 1.24%
BCP-R 62,300 1,471,460 1.22%
CBG 55,000 4,499,375 1.15%
AWC-R 1,900,000 11,495,000 1.14%
SPALI-R 139,400 2,252,870 1.08%
TVO 6,000 151,500 1.00%
PTTEP-R 154,600 18,464,000 0.93%
COM7 42,600 1,193,450 0.92%
MAJOR-R 26,200 646,570 0.91%
BH-R 13,300 1,582,250 0.89%
HMPRO-R 288,600 4,964,420 0.89%
AOT-R 153,500 12,046,150 0.78%
DOHOME 100,000 1,190,000 0.74%
BEAUTY 478,000 1,021,800 0.73%
CKP-R 259,800 1,597,770 0.70%
JWD 7,500 70,500 0.70%
DTAC-R 104,600 6,327,050 0.69%
STEC-R 222,900 3,720,140 0.69%
TOA 20,000 890,000 0.64%
KTC 22,800 917,300 0.63%
SYNTEC 40,000 67,400 0.60%
AMATA 57,800 1,417,870 0.59%
JAS 108,500 692,095 0.53%
CPN-R 22,500 1,440,850 0.52%
LH-R 183,100 1,766,915 0.51%
DELTA 5,300 223,925 0.47%
ESSO 58,500 406,575 0.39%
IRPC 305,700 995,762 0.36%
GUNKUL 39,000 113,100 0.34%
ITD-R 25,100 41,164 0.29%
EGATIF 4,900 66,150 0.21%
DIF 5,600 99,120 0.06%
EPG-R 1,000 7,350 0.03%
TPIPP 10,900 49,486 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th