สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 4 พ.ย.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 4 พ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MALEE 91,700 671,910 33.18%
MC 250,000 1,587,820 31.44%
M 70,000 5,395,000 22.62%
UV 160,000 844,000 16.69%
CPN 1,578,400 99,137,625 14.93%
BTS 5,794,100 77,640,940 13.89%
CK 1,293,500 26,854,980 13.15%
HANA 257,800 6,734,875 13.04%
BH-R 318,300 39,442,050 12.05%
DDD 15,000 431,250 10.73%
SCB-R 674,300 77,058,000 9.57%
PTTGC-R 2,741,500 146,328,675 9.43%
PTT 5,020,700 226,747,350 8.58%
CHG-R 2,921,000 7,496,936 8.43%
BANPU 10,378,200 123,783,820 7.30%
BGRIM 2,498,100 129,153,900 6.99%
DTAC-R 161,300 9,956,775 6.98%
STA 87,100 923,260 6.51%
TMB 8,128,200 11,704,608 6.33%
INTUCH 853,000 55,876,000 6.17%
BCP-R 226,500 5,567,230 6.13%
GULF 827,900 139,356,350 5.53%
BCPG 166,900 3,034,460 5.40%
KBANK-R 695,100 98,968,050 5.36%
PTTEP 550,700 67,316,700 5.36%
BDMS-R 679,500 16,280,810 5.31%
GFPT-R 339,200 4,738,500 5.31%
BEM-R 1,691,700 18,242,900 5.30%
BBL 253,900 44,686,600 5.22%
GLOBAL-R 144,600 2,212,370 5.11%
KKP-R 86,900 5,752,075 5.10%
BCP 187,900 4,629,030 5.08%
LH 1,611,700 15,794,020 4.93%
BA 22,000 165,600 4.84%
ROBINS-R 76,100 5,003,575 4.80%
TOP-R 298,800 20,698,275 4.80%
TRUE-R 3,166,900 15,676,248 4.42%
RATCH-R 518,100 39,610,025 4.37%
SCB 301,100 34,270,700 4.28%
KTB 1,057,200 17,579,370 4.19%
SGP 32,200 283,380 4.02%
MTC 89,000 5,519,200 3.98%
BLA 9,700 179,740 3.90%
TTA 70,000 308,000 3.79%
CENTEL 93,800 2,618,050 3.74%
EA-R 804,300 34,360,950 3.44%
CPF 1,333,500 32,798,860 3.41%
UNIQ 41,400 360,180 3.39%
ADVANC 215,900 49,122,700 3.34%
KBANK 428,800 60,892,850 3.31%
THANI-R 399,400 2,458,290 3.29%
MAKRO 6,000 189,750 3.27%
KCE 278,200 4,236,010 3.19%
INTUCH-R 428,300 28,414,750 3.10%
TRUE 2,218,300 11,057,039 3.09%
GLOBAL 87,100 1,330,860 3.08%
THG 20,000 462,000 3.07%
PTG-R 205,300 3,745,150 2.93%
PTTGC 847,200 44,512,550 2.92%
THANI 350,000 2,147,500 2.88%
CBG 173,700 14,706,125 2.87%
TOP 179,100 12,423,150 2.87%
IVL-R 1,029,400 30,674,650 2.86%
PTTEP-R 289,300 35,397,400 2.82%
TPIPP 609,800 2,780,068 2.81%
EGCO-R 91,900 32,448,700 2.74%
BDMS 342,900 8,172,530 2.68%
SCC-R 122,000 46,110,600 2.64%
QH 682,200 1,773,720 2.57%
IVL 898,800 26,533,700 2.49%
STEC 350,000 5,965,000 2.36%
TCAP 65,900 3,524,450 2.36%
TISCO-R 66,700 6,588,700 2.34%
ERW 100,000 565,000 2.31%
WHA 952,200 4,442,420 2.30%
CPN-R 240,900 15,035,675 2.28%
EA 529,400 22,471,800 2.26%
MINT 139,000 5,080,775 2.26%
TISCO 64,400 6,323,825 2.26%
TASCO 387,600 8,503,510 2.21%
SCC 101,000 38,148,500 2.19%
AWC 1,740,000 10,527,000 2.17%
EPG 100,000 720,000 2.15%
JAS 23,857,000 110,877,738 2.15%
JAS-R 23,268,000 105,575,880 2.09%
SPALI-R 167,500 2,713,500 2.08%
AMATA-R 100,600 2,484,750 2.07%
TU-R 444,400 6,268,130 2.03%
SPRC 200,400 1,810,540 1.94%
THAI 223,800 1,844,355 1.91%
GPSC 393,300 34,118,150 1.86%
AOT 563,600 44,393,325 1.81%
SUPER 1,105,200 663,120 1.81%
KKP 30,700 2,022,575 1.80%
KTC 133,700 5,644,050 1.72%
AMATA 82,800 2,036,880 1.71%
CPALL 527,500 40,655,625 1.65%
CPF-R 643,900 15,835,000 1.65%
LH-R 530,800 5,241,830 1.62%
SAWAD-R 142,600 9,347,850 1.56%
DTAC 34,600 2,123,975 1.50%
CHG 511,800 1,308,502 1.48%
BH 37,400 4,619,000 1.42%
MTC-R 30,200 1,874,225 1.35%
PSL 67,100 572,275 1.33%
CBG-R 78,200 6,688,525 1.29%
CK-R 124,000 2,565,340 1.26%
GULF-R 187,600 31,928,250 1.25%
BJC 54,200 2,665,950 1.09%
AAV 116,700 295,616 1.08%
OSP 229,800 10,048,850 1.05%
BPP 27,600 491,050 0.98%
RATCH 114,500 8,826,925 0.97%
DELTA 5,000 231,250 0.87%
BCH-R 80,400 1,358,760 0.86%
TU 185,000 2,612,500 0.85%
ASP 20,000 35,700 0.84%
EGCO 28,000 9,897,000 0.83%
COM7 110,000 3,186,250 0.74%
TOA 20,000 947,500 0.72%
MEGA 11,100 321,900 0.64%
IRPC-R 359,100 1,226,364 0.59%
BJC-R 28,000 1,371,125 0.56%
TTW 6,800 92,140 0.48%
BEC 10,000 66,500 0.43%
VGI 51,300 507,015 0.41%
HMPRO 43,200 748,830 0.39%
SAWAD 35,600 2,313,400 0.39%
BCH 30,000 510,000 0.32%
ADVANC-R 20,200 4,584,300 0.31%
AOT-R 67,300 5,283,050 0.22%
KTC-R 17,100 722,475 0.22%
AP-R 16,100 105,455 0.20%
BEM 61,700 666,360 0.19%
BEAUTY 50,000 105,000 0.11%
ORI 5,000 34,000 0.10%
JASIF 20,000 199,500 0.07%
PTG 5,200 94,640 0.07%
DIF 5,600 99,120 0.05%
HANA-R 200 5,250 0.01%

 

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th