โบรกฯอัพเป้า GPSC สนั่น 97 บ.มองปี 63 กำไรโตกระโดดเกิน 1 หมื่นลบ.

โบรกฯอัพเป้า GPSC สนั่น 97 บ.มองปี 63 กำไรโตกระโดดเกิน 1 หมื่นลบ.

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์กำหนดคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นมาที่ระดับ 97 บาท จากเดิม 79 บาท โดยเมื่อรวมเฉพาะ GPSC+GLOW จะเท่ากับ 86 บาท แต่เมื่อรวม Synergy เข้ามา ซึ่งคิดเป็น EBITDA รวมเท่ากับ 1,600 ล้านบาทในช่วงปี 2562-2567 และกำไรปันส่วนจากโครงการไซยะบุรี ตามวิธี Sum-of-the-part จะบวกเพิ่มขึ้น 11 บาทต่อหุ้น ตามวิธี Sum-of-the-part

โดยในไตรมาส 4/62 คาดว่าดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงราว 590 ล้านบาท จากการคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นไปราว 74,000 ล้านบาทตั้งแต่ 8 ต.ค.62 ทำให้กำไรในไตรมาส 4/62 คาดว่าอยู่ที่ 1,480 ล้านบาท ส่วนปี 2563 เราปรับประมาณการกำไรสุทธิเพิ่มจากปี 2562 เป็น 10,500 ล้านบาท เกิดจาก (1) การรับรู้กำไรเต็มปีจาก GLOW คาดว่าทำให้กำไร GPSC+GLOW อยู่ราว 7,000 ล้านบาท (2) คาดว่าบริษัทลดหนี้ และดอกเบี้ยจ่ายลงในปีนี้ 2,500 ล้านบาท และ (3) บวกกำไรที่มาจากไซยะบุรี 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำลังการผลิตปัจจุบันของ GPSC เท่ากับ 4,748 MW ณ สิ้นปี 2562 เป็นกำลังการผลิตที่รวมส่วนของ GPSC และ GLOW เข้ามา ยกเว้นแต่ GLOW SPP1 ที่มีกำลังการผลิต 124 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการนี้ 3,300 ล้านบาท เพิ่มทุนของ GPSC สำเร็จในวันที่ 9 ต.ค.62 หลังการควบรวมกิจการ คาดว่าจะมี Synergy ในระหว่างปี 2562-2567 คิดเป็น EBITDA ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมแล้วราว 1,600 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า Synergy ราว 5-11 บาทต่อหุ้น

สำหรับกำลังการผลิตในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,766 MW และคาดว่าจะเพิ่มไปถึง 5,026 MW ในปี 2566 โดยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2562 นี้ ก็จะมีการรับรู้กำไรปันส่วนจากโครงการไซยะบุรีในสัดส่วนการถือหุ้น 25% และรับรู้กำไรเต็มปีในปี 2563 ราว 1,000 ล้านบาทต่อปีด้วย

คำค้น