สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BANPU มูลค่าสูงสุด 287.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BANPU มูลค่าสูงสุด 287.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BANPU 3 25,000,000 287,500 11.5
KTB 1 3,808,000 63,594 16.7
SPRC 3 4,642,600 45,192 9.73
KBANK-F 1 236,900 35,456 149.66
PTTGC
1 487,800 26,341 54
INSURE 1 407,142 13,029 32
IVL 1 317,400 9,998 31.5
CENTEL 1 257,000 7,517 29.25
KBANK 1 50,000 7,425 148.5
CPF 1 166,000 4,316 26
S5013C1912D 1 10,000,000 4,100 0.41
TMT
1 1,000,000 4,000 4
GLOBAL 1 213,500 3,245 15.2
CBG42C2003A
1 2,000,000 1,440 0.72
BGRI42C2003A 1 2,000,000 900 0.45
CPALL-F 1 6,300 498 79
KCE 1 1,000 17 16.9
III 1 100 1 5.5