KUMWEL รายได้ลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กดกำไรไตรมาส 3/62 ลดลงมาที่ 5 ลบ.

KUMWEL รายได้ลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กดกำไรไตรมาส 3/62 ลดลงมาที่ 5 ลบ.

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KUMWEL รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/62 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าในประเทศลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขายกลุ่มภาคสิ่งปลูกสร้าง และคมนาคมปรับตัวลดลง

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่โรงงานใหม่

คำค้น