GRAMMY อวดกำไรไตรมาส 3/62 โตทะลักกว่า 3 เท่าตัว แตะ 63 ลบ. หลังค่าใช้จ่าย-หนี้สินลดลง

GRAMMY อวดกำไรไตรมาส 3/62 โตทะลักกว่า 3 เท่าตัว แตะ 63 ลบ. จากปีก่อนกำไร 15.36 ลบ. หลังค่าใช้จ่าย-หนี้สินลดลง ขณะที่งวด 9 เดือน กำไรเพิ่มขึ้น 568.31% มาที่ 189.59 ลบ. จากปีก่อนกำไร 28.37 ลบ.

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/62 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมขายลดลง 6.1% ประกอบกับผลประกอบการของการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลทีวีที่ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด อีกทั้งสถานะทางการเงินของบริษัทมีความเข้มแข็งภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจซึ่งส่งผลให้ ภาระหนี้สินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ณ สิ้นไตรมาส 3/62 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.27เท่า

คำค้น