สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 728 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 728 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 16,000,000 728,000.00 45.5
SAWAD
1 2,000,000 127,000.00 63.5
BGRIM 1 2,000,000 103,500.00 51.75
HMPRO 4 5,589,200 94,859.92 16.97
BBL 1 454,400 79,292.80 174.5
RATCH 1 1,001,200 73,689.22 73.6
TQM-F 1 1,000,000 50,970.20 50.97
KBANK 1 255,500 38,069.50 149
GPSC 1 440,000 37,400.00 85
BBL-F 2 149,185 26,181.84 175.5
CPALL 1 318,700 25,162.16 78.95
BH 1 185,200 23,770.33 128.35
SCC 1 60,000 23,160.00 386
MAJOR 2 709,200 17,300.05 24.39
ERW-F 1 1,620,700 9,643.16 5.95
STEC 1 597,300 8,740.05 14.63
BCH
2 403,200 6,854.40 17
SPALI 1 256,000 4,454.40 17.4
SPRC 1 321,300 3,460.40 10.77
STANLY-F 1 20,000 3,453.18 172.66
UNIQ 1 400,000 3,100.00 7.75
S5013C1912B 1 4,481,600 2,384.21 0.53
TRUE 1 391,500 1,977.08 5.05
PTTGC
1 28,800 1,533.60 53.25
MINT-W6 1 31,500 103.95 3.3
KBANK-F 1 10 1.5 149.5