SAMTEL คว้างานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครือข่ายสื่อสารสาขา “ธนาคารออมสิน” มูลค่า 985 ลบ.

SAMTEL คว้างานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครือข่ายสื่อสารสาขา "ธนาคารออมสิน" มูลค่า 985 ลบ.

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสาขา โดยธนาคารออมสิน “ธนาคาร” ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อพาณิชย์ ว่าบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 984.96 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ บริษัทจะได้มีการลงนามสัญญากับธนาคารเมื่อได้รับหนังสือเชิญลงนามสัญญาจากธนาคารต่อไป

คำค้น