4 ข้อคติธรรม

วันนี้เป็นวันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงไป ส่วนธุรกิจวันนี้หลายคนอาจจะเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมาย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการงานของคนบางคนอาจจะกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จมีมากพอดู แต่อย่าหวังทางลัดและอย่าเสี่ยงภัย

โหงวเฮ้งหุ้น

หนึ่ง ซื่อสัตย์ มัดใจ จำให้มั่น

สอง ข้อนั้น กตัญญูรู้คุณเขา

สาม ทรัพย์ของพวกหมู่อย่าตู่เอา

สี่ หูเบา เชื่อคนง่าย ร้ายนักเอย

วันนี้เป็นวันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงไป ส่วนธุรกิจวันนี้หลายคนอาจจะเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมาย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการงานของคนบางคนอาจจะกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จมีมากพอดู แต่อย่าหวังทางลัดและอย่าเสี่ยงภัย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ INTUCH หรือ BGRIM

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TH และ MILL

คติวันนี้ “เมื่อเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดาก็ไม่มีอะไรมาทำให้ทุกข์ได้อีก”